Tín dụng là gì? Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế

Tín dụng là gì mà lại có vai trò quan trọng trong nền kinh tế? Vấn đề này liên quan rất lớn đến nguồn tiền vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Hiện nay, nó là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến đời sống xã hội và nền kinh tế của một quốc gia.

Tín dụng là gì?
Tín dụng là gì? Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế

Tín dụng là gì?

Tín dụng là gì được thể hiện rõ nét trong mối quan hệ giữa bên vay và bên cho vay. Khi này bên đi vay tiền là những đối tượng cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu. Bên cho vay còn lại chính là các tổ chức tài chính bao gồm: ngân hàng và đơn vị tín dụng. Đồng thời, sản phẩm được cho vay có giá trị hiện vật dưới hình thức tiền mặt hoặc hàng hóa.

Mối quan hệ này sẽ được cụ thể hóa bằng những quy định ràng buộc có tính trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các bên liên quan. Trong quá trình này biên độ lãi suất là thứ không thể tách rời.

Nói một cách chính xác, tín dụng ngân hàng là mối quan hệ tín dụng giữa đơn vị cho vay và người đi vay. Trong đó, các khoản vay tín dụng sẽ được áp dụng mức lãi suất tương ứng với số tiền vay.

Xem thêm: Hạn mức tín dụng là gì? Cách tăng hạn mức tín dụng

Vai trò trong nền kinh tế của tín dụng là gì?

Vai trò của tín dụng là gì bị chi phối rất lớn bởi các loại tích dụng khác nhau. Hiện tại, nó được phân chia như sau:

  • Dựa vào thời gian vay tín dụng: Tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung hạn.
  • Dựa vào đối tượng tín dụng: Tín dụng lưu động và Tín dụng cố định.
  • Dựa vào mục đích sử dụng vốn: Tín dụng sản xuất & lưu thông hàng hóa và Tín dụng tiêu dùng.

Xem thêm: Thẻ ghi nợ là gì? Bạn hiểu đúng về thẻ ghi nợ chưa?

Căn cứ vào đó, ta có thể thấy vai trò quan trọng của tín dụng trong nền kinh tế là:

  • Mang đến lợi ích rất lớn cho người vay và cả người cho vay. Trong đó, người đi vay sẽ giải quyết được những nhu cầu thiết yếu của mình, còn người cho vay sẽ có được một khoản lợi nhuận nhất định.
  • Các khoản tín dụng được chấp nhận sẽ kích thích nền kinh tế đất nước vận hành tốt. Nói một cách cụ thể hơn, nó chính là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp thúc đẩy nền kinh tế kém phát triển đi lên.
  • Tín dụng còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Như vậy, tín dụng là gì? Nó có vai trò ra sao trong nền kinh tế? Tất cả đã được thể hiện rất rõ như trên. Điều quan trọng lúc này là bạn nên nắm rõ ý nghĩa của tín dụng và sử dụng nó vào đúng mục đích.

Xem thêm: Dư nợ là gì? Các hình thức thanh toán dư nợ

Tín dụng là gì? Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế
5 1 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *