Mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp còn hay được gọi với tên gọi khác đó là giấy xác nhận vay tiền không thế chấp tài sản. Loại mẫu giấy này thường được sử dụng trong các trường hợp người đi vay tiền không có một tài sản đảm bảo nào.

Bên cho vay tiền sẽ sử dụng các điều khoản trong giấy vay tiền để cam kết và cho vay tiền. Trong hợp đòng sẽ là những thỏa thuận giữa hai bên. Khi cả hai đồng ý vào những thỏa thuận đó sẽ cùng ký vào tờ hợp đồng. Và những người tham gia sẽ phải bắt buộc thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng.

Những nội dung cần phải có trong một mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Tất cả các mẫu giấy vay tiền không thế chấp đều được soạn thảo dựa trên các căn cứ pháp luật. Điều này sẽ giúp cho bên cho vay tiền yên tâm và đảm bảo không bị mất tiền hay các rủi ro khác. Cả hai bên tham gia giao dịch đều được pháp luật đảm bảo về quyền lợi chính đáng dựa trên các thỏa thuận trong hợp đồng. Vì việc vay tiền là vấn đề nhạy cảm nên cần thực sự rõ ràng, chi tiết.

Trong lúc tiến hành điền vào mẫu giấy cho vay tiền không thế chấp bạn phải đọc kỹ các điều khoản và hướng dẫn theo mẫu. Điều này sẽ giúp bạn tránh các sai xót không đáng có. Sau khi đã ghi xong, đọc lại một lần và khi nào chắc chắn mới tiến hành ký vào.

Dưới đây vaytienhanh.info sẽ cung cấp cho bạn một bản mẫu giấy vay tiền không thế chấp để bạn có thể tham khảo thêm và giải quyết được công việc của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

………….., ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

 

1/ Thông tin bên vay:
Ông :……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Bà:……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….

2/ Thông tin bên cho vay:
Ông :……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Bà:……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….
Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:
Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :…………………đồng, bằng chữ :………..
Với lãi suất :……%/tháng, trong thời hạn…………… tháng, kể từ ngày :………………………..
Những thỏa thuận khác: ( thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn………. Tài sản bảo đảm: ……………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.)

4/ Mục đích vay:
……………………………………………………………………………………………………………………….

5/ Cam kết:
Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên cho vay

 

 

 

 

Bên vay

 

 

 

 

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)Người làm chứng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *