Hướng dẫn thanh lý hợp đồng Home Credit

Thanh lý hợp đồng Home Credit là một thủ tục quan trọng khi thời gian vay của bạn tại công ty tài chính này kết thúc. Vậy bạn phải làm gì để thanh lý hợp đồng Home Credit một cách thành công?

Dưới đây, vaytienhnhanh.info sẽ chỉ cho các bạn những bước để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng này.

Bước 1: Xác định số tiền còn lại phải thanh toán qua tổng đài

Bạn cần phải xác định được số tiền còn lại phải trả bao gồm gốc và lãi công thêm phí…Tất cả đều được thông báo bởi công ty tài chính HomeCredit.

thanh lý hợp đồng Home Credit

Xác định số tiền còn lại phải thanh toán qua tổng đài

 Bước 2: Tính lại số tiền phải thanh toán dự trên hợp đồng tín dụng

Bạn có thể tính lại số tiền cần phải thanh toán bằng những thông tin trên hợp đồng tín dụng. Những thông tin này bao gồm số dư nợ, gốc còn lại, lãi suất, thời gian tính lãi. Trong đó công thức tính dư nợ gốc còn lại được tính bằng Dư nợ ban đầu – Dư nợ thanh toán hàng kì. Ngoài ra bạn còn phải tính toán mức phí phạt cần phải thanh toán (nếu có).

Bước 3: Đối chiếu số liệu với ngân hàng

Đối chiếu lại những con số mà bạn tự tính và với HomeCredit tính cho bạn để xem có đúng hay không.

Bước 4: Thanh toán

Bạn tiến hành nộp tiền vào tài khoản hoặc là nộp trực tiếp tiền mặt để thực hiện thu nợ.

Bước 4: Thanh toán

Bước 5: Ký biên bản

Bước này bạn ký vào biên bản thanh lý hợp đồng hoặc bản xác nhận là đã tất toán khoản vay và hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng.

Bước 6: Kiểm tra

Bạn lên website của HomeCreditt và kiểm tra thông tin khoản vay và trung tâm tín dụng CIC.

Bước 6: Kiểm tra

Đó là các bước hướng dẫn thanh lý hợp đồng Home Credit cho bạn. Hy vọng những thông tin này giúp ích được cho bạn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *